Descarga: Os crimes das grandes Cías farmacéuticas.

Teresa Forcades i Vila é monxa benedictina. Doutora en medicina, prepara un doutorado en teología. Perteneció ao primeiro grupo de xóvenes de “Cristianisme i Justícia”. Neste libro desvela todos os…