Descarga: Juan Carlos I. Biografía non autorizada.

Un Rei, golpe a golpe. A biografía non autorizada do Rei do Estado Español escrita por Patricia Sverlo ónde, desgrana golpe a golpe, a verdadera faciana do Rei Juan Carlos…